Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Sinds de decentralisaties van onder andere de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet kom je meer in aanraking met gezinnen waar multi-problematiek speelt. De overheid verwacht dat je dit, in samenwerking met ketenpartners, dus integraal aanpakt. Dit betekent ook een verandering voor je interne samenwerking.

De integrale aanpak zorgt voor uitdagingen
Vaak werk je voor het oplossen samen met externe organisaties zoals zorgaanbieders of werkgevers. Dit gebeurt veelal in hetzelfde dossier. Maar de toestemming voor het delen van gegevens uit het dossier is nog niet goed geregeld. Daarom ligt er een wetsvoorstel klaar.

Het wetsvoorstel regelt de samenwerking met ketenpartners
Het wetsvoorstel is voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, kortweg Wet Wams. Het helpt gemeenten in een gecoördineerde integrale aanpak van dossiers waarbij multi-problematiek speelt. Het wetsvoorstel kent 2 doelen:

  • Betere zorg verlenen aan de inwoner.
  • Duidelijkheid scheppen over welke gegevens gedeeld mogen worden tijdens de integrale aanpak.

In samenwerking met de Gebruikersvereniging organiseerden we dit webinar
We namen je mee in het wetsvoorstel Wams. Tijdens het webinar gingen we onder andere in op:

  • Wat is de status van het wetsvoorstel?
  • Wat is de aanleiding voor de Wams?
  • Wat is de invloed van de Wams voor jouw gemeente?
  • Wat is het juridische effect voor jou en je collega's?

Vraag de opname van het webinar aan
Robin Hutten tijdelijk 250222Interessant voor afdelingshoofden, beleidsmakers, directeuren, managers, coördinatoren en andere geïnteresseerden.

Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Robin Hutten
Business analist en productowner CiVision Samenlevingszaken

Download nu