Quickscan van je datakwaliteit

Data speelt een belangrijke rol binnen de gemeente. Door de data slim te gebruiken, helpt het je als gemeente in het maken van beslissingen, ontwikkelingen van beleid en het doen van voorspellingen. Daarom is het van belang dat de datakwaliteit op orde is. 

iNzicht Kwaliteit
Met iNzicht Kwaliteit heb je snel overzicht hoe de datakwaliteit is binnen jullie gemeente! En monitor je de voortgang of de kwaliteit verbetert.

Quickscan
Ben je benieuwd naar de datakwaliteit van jouw gemeente? Vul dan het formulier in we nemen contact op om een quickscan te doen van de datakwaliteit van jouw gemeente.

Voorwaarden
De quickscan is kosteloos. Wel moet je de laatste versie van COO Basis hebben en in het bezit zijn van de AR Tool

Meer weten?
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar mijn collega erik.snijder@pinkroccade.nl

Vriendelijke groet,

Cora Schreuders
Product Manager Datagedreven Sturing

Ik wil een quickscan