Meerjarenplan Burgerzaken

Strategische koers bepalen en bijstellen

Focus op digitale dienstverlening, technologische disruptie, veranderende klantbehoeften en herindelingen: de omstandigheden waarin je als gemeente opereert veranderen sneller dan ooit. Daardoor is het als gemeente noodzakelijk om altijd het reactievermogen te hebben om op nieuwe ontwikkelingen in te springen. Eén ding was voor ons al snel duidelijk: het traditionele strategische meerjarenplan is niet langer houdbaar. Hoe kun je als gemeente wél proactief reageren?

Meerjarenplan voor de komende 3 jaar
Samen met jouw burgerzakenteam gaan we het meerjarenplan voor de gemeente voor de komende 3 jaar concretiseren en inzichtelijk maken. We schetsen de algemene kaders en de mogelijkheden. Daarvoor gebruiken we de roadmap iBurgerzaken en de huidige situatie van de gemeente: welke apps gebruik je al en wat zijn de selfservicepercentages? 

Met een actief luisterende houding helpen we je als gemeente passende keuzes te maken, met in het achterhoofd jouw missie, visie & ambitie. Zo ontstaat een meerjarenplan wat niet door ons is opgelegd, maar echt past bij de gemeente. Of is het beter om van een meerjarenbeweging te spreken? Immers, een plan met vastomlijnde doelen in een tijd waarin de samenleving om ons heen snel verandert, heeft een té korte houdbaarheid. En juist daar willen we vanaf.

Een compleet beeld op een magneetbord
Daarmee maak je zelf je eigen meerjarenplan voor Burgerzaken. Dat plan zetten we vervolgens uit op een fysiek magneetbord. Een bord dat je vervolgens mag houden en met regelmaat zelf kunt bijstellen. Het grote voordeel hiervan is dat je altijd direct de samenhang ziet; één totaalbeeld van de komende innovaties en implementatie(s). Ook krijg je direct inzicht in de kosten en inspanningen voor jouw gemeente. 

Het grote voordeel voor ons, is dat we jouw behoefte voor de komende 3 jaar in beeld hebben. En we daardoor maximaal in kunnen spelen op de totale vraag vanuit onze klanten. Inspelen in de zin van voldoende consultants tijdig opgeleid hebben om de oplossingen te implementeren en daardoor iBurgerzaken maximaal te gebruiken.

Interesse? Vul het formulier in
We komen graag (kosteloos) naar je toe! Raadpleeg jouw accountmanager of vul het formulier in als je ook je eigen magneetbord wilt ontvangen.

- Engelbert Wijnhoven, Productmanager Burgerzaken -

Aanvraag Meerjarenplan iBurgerzaken